gos blanc i negre mirada
mirada de gos

Què és la Thelazia en el gos

Introducció a la Thelazia

La Thelazia és un nematode de petit tamany que colonitza diferents espècies animals, inclòs l’home. Existeixen diferents espècies de Thelazia, que pot afectar a animals de producció i cavalls, i una espècie en concret, Thelazia callipaeda, que afecta a gossos, gats i altres com guineus, xacals etc.

Abans que res, un nematode és un paràsit tipus cuc de cos de secció rodona. N’existeixen també de plans i segmentats. La Thelazia és de color blanc a transparent, medeix de 7 a 17 mm de longitut i 0.2-0.3 mm d’amplitud.

Com es transmet la Thelazia en el gos?

Aquest petit nematode es transmet per un mosca, la Phortica variegata, també anomenada mosca de la fruita. El que fa és alimentar-se de les secrecions oculars de l’animal i al fer això, la mosca ingereix les larves inmadures de la Thelazia.

Aquestes larves maduren i acaben el seu creixement dins la mosca, i quan la mosca va a alimentar-se de les secrecions oculars d’un altre animal, allibera la larva, que es farà adulta en l’ull de l’hoste definitiu.

Si voleu més informació podeu mirar aquest article de portal veterinaria

Thelazia malaltia en expansió

Fa uns anys que estem veient casos de thelaziosis, i cada vegada hi han més estudis que indiquen que aquesta malaltia està en expansió. La thelazia en el gos originàriament es va descobrir en un gos de la Xina, per això se li diu “Cuc oriental” però ara es veuen casos en tot Europa. Fins i tot en zones fredes, de fet s’han arribar a diagnosticar casos en Andorra, Serbia, Noruega i altres països. A Espanya es va començar a documentar a l’any 2009-2010.

Tot això fa que es consideri malaltia emergent actualment, i que es vigili de prop ja que pot afectar a les persones.

Thelazia símptomes

Com que és una malaltia que depèn d’un vector, la mosca de la fruita, es transmet principalment en els mesos de calor. Pot trigar fins 1 mes a acabar de desenvolupar-se així que també podem veure signes a l’hivern, i més tenint en compte els canvis climàtics.

La thelazia pot ser assimptomàtica, però generalment donarà signes semblants a una conjuntivitis. Vermellor, secrecions, picor ocular etc. Pot ser uni o bilateral, i tot i que un primer moment el quadre pot ser lleu, pot evolucionar ràpidament cap a ulceració corneal greu per contaminació bacteriana secundària. A les persones pot donar un quadre semblant.

En el nostre compte instagram podeu veure un vídeo molt espectacular, si no sou aprensius, cliqueu aquí

Thelazia diagnòstic i tractament

Com es diagnostica i tracta la Thelaziosis? A VetVisió n’hem vist algun cas, i podem dir que el més important abans de res CONÈIXER LA MALALTIA. Per experiència pròpia i gràcies a mantenir-nos al dia en oftalmologia veterinària, incloguem aquesta malaltia en el nostre diagnòstic diferencial.

En els casos que ens arriben amb signes compatibles, explorem bé les zones conjuntivals i sota la tercera parpella o membrana nictitant. A vegades no és fàcil de trobar i pot passar desapercebuda, sobretot si no l’estàs buscant!

Un cop fet el diagnòstic, es procedeix a retirar mecànicament els nematodes que podem veure. Això es fa amb anestèsia local i en ocasions amb sedació.

Un cop fet això, s’ha de tractar amb un antihelmíntic per acabar amb les larves i ous, i com a tractament preventiu. Això és molt important ja que, com he comentat abans, pot afectar a les persones també.

En un estudi s’ha comprovat l’eficàcia de la combinació milbemicina oxima/afoxolaner mensual per tractar aquesta malaltia.

Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres. I si la vostra mascota presenta signes de disconfort ocular no patiu que al nostre examen oftalmològic descartem de rutina aquesta malaltia.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Categories: